2015-06-27 - CHODKOWSCY

Przejdź do treści
Chodkowo Wielkie 

VII Zjazd KOLEJNY POWRÓT DO KORZENI

W sobotę, 27 czerwca 2015r. w Chodkowie Wielkim, Gmina Płoniawy Bramura odbył się VII Zjazd Familii Chodkowskich w 15 rocznicę I Zjazdu Familii Chodkowskich. Myślą przewodnią tych uroczystości były słowa
 Jana Pawła II
„Rodziny są tym ogrodem, w którym wyrastają sadzonki nowych pokoleń. 
W rodzinie kształtuje się przyszłość narodu.” 

    Rodzinny zjazd rozpoczął się Mszą Świętą w intencji Rodów Chodkowskich w filialnym kościele, pw. Św. Piotra i Pawła w tutejszym kościele. Po wniesieniu do kościoła Sztandaru SRCH, gdzie poczet sztandarowy wystąpił w strojach szlacheckich, uczestników zgromadzenia liturgicznego powitał i serdecznie pozdrowił proboszcz parafii Płoniawy, ks. dr Krzysztof Wierzchoń . Uroczystą Mszę Świętą sprawował ks. dr Jerzy Niestępski, rodak, pochodzący z Bobina Wielkiego. 

    Podczas sprawowania liturgii złożono Dary Ołtarza: woskową świecę, miód, polne kwiaty, bochen chleba ozdobiony czterema herbami Chodkowskich – Jastrzębiec, Kościesza, Ostoja i Sas połączone z komentarzem, który odczytała kuzynka Barbara Chodkowska. Uczestnicy orszaku byli ubrani w stroje szlacheckie. Po wyprowadzeniu sztandaru z kościoła wszyscy Familianci udali się na boisko Szkoły Podstawowej im. Św. Stanisława Kostki w Chodkowie Wielkim. Tam gości powitał wiceprezes SRCH Dariusz Jan Chodkowski, a także zaprosił wszystkich uczestników (około 120 Kuzynek i Kuzynów) do pamiątkowego zdjęcia. Kuzyn Mirosław Chodkowski odczytał wiersz, charakteryzujący Rody Chodkowskich. Po wspólnej fotografii spożyto suty posiłek. 

      Następnie na scenie usytuowanej na boisku, w pobliżu miejsc siedzących, wystąpiły w montażu słowno-muzycznym dzieci i młodzież z chodkowskiej szkoły. 

    Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie nagród i dyplomów uczestnikom Interdyscyplinarnego Konkursu Plastycznego: „Herby Rodów Chodkowskich”, w którym wzięło udział pięćdziesięciu dziewięciu uczestników z pięciu szkół: Szkoła Podstawowa im. Św. Stanisława Kostki z Chodkowa Wielkiego, Gimnazjum im. Św. Jana Pawła II z Krasnosielca, Szkoła Podstawowa z Krasnosielca, Szkoła Podstawowa z Płoniaw Bramura i Gimnazjum im. Arkadiusza Gołasia z Płoniaw Bramura. W konkursie uczestnicy wykonali cztery herby Chodkowskich (dowolną techniką): Jastrzębiec, Kościesza, Ostoja i Sas. Wszystkie prace uczniów były wystawione w sali gimnastycznej szkoły. Ekspozycję prac plastycznych zwiedzali i podziwiali goście VII Zjazdu. Konkurs miał swoje cele: rozwijanie wrażliwości artystycznej i ekspresji twórczej dzieci i młodzieży, wykorzystanie różnorodnych technik w pracy, poznanie i zaprezentowanie herbów rodzinnych Chodkowskich. Nagrodzone prace zostały zlicytowane na Zjeździe, a dochód przeznaczony na nagrody w kolejnych konkursach, które odbędą się z inicjatywy SRCH dla zdolnych, chętnych i pracowitych uczniów. 

     Następnie na scenie zaprezentował swój repertuar Zespół Kurpiowski „Kalina” z Chorzel. Program zespołu przeplatany był z występami solistki Aleksandry Czarzastej, uczestniczki wielu konkursów i festiwali artystycznych nie tylko w Polsce lecz i za granicą. 

     Kolejnym punktem programu była prezentacja strojów szlacheckich, którą szczegółowo wyjaśnił opisując poszczególne części garderoby u osób występujących w tychże strojach kuzyn Mirosław Chodkowski. 

    Uczestnicy Zjazdu mieli możliwość zakupienia: koszulek, czapek z nadrukowanymi herbami Chodkowskich, także można było nabyć drugą część monografii o Rodach Chodkowskich „Powrót do korzeni” autorstwa A. Adama Pszczółkowskiego. 

     Kolejną atrakcją wieczoru był pokaz żonglerki i tańca z ogniem w wykonaniu grupy kuglarskiej „Straszydło w drodze” z Płońska. 

       Końcowym punktem uroczystości po konkursach, występach i pokazach były tańce i zabawa na świeżym powietrzu do późnych godzin wieczornych. Na spotkaniu panowała niezwykle rodzinna i ciepła atmosfera, a piękna pogoda, towarzyszyła nam przez cały dzień oraz wieczór. Prowadzono ciekawe rozmowy, wspominano poprzednie Zjazdy, zawierano nowe znajomości. Pozostawiono piękne wpisy w Księdze Pamiątkowej SRCH. 

        Familianci byli bardzo zadowoleni z pobytu na Zjeździe w Chodkowie Wielkim. Prosili o organizowanie następnych rocznic oraz kolejnego VIII Zjazdu cytując Ks. Jana Twardowskiego „Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą i ci co nie odchodzą nie zawsze powrócą…” 
Maria Kluss zd. Chodkowska/Marcelakówna
Wróć do spisu treści