ZARZĄD - CHODKOWSCY

Przejdź do treści
Zarządu Stowarzyszenia Rodów Chodkowskich
z dnia 1 lipca 2017 roku

Zarząd Stowarzyszenia Rodów Chodkowskich ustalił następujący podział funkcji
w Zarządzie:

Jerzy Chodkowski Wiceprezes;
Wojciech Chodkowski Wiceprezes;
Barbara Majkowska Sekretarz;
Mirosław Chodkowski Skarbnik;
Mariusz Tarkowski Członek Zarządu;
Paweł Chodkowski Członek Zarządu.
Wróć do spisu treści